• heart.jpg
  • slide1.jpg

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z filią "Mały Domek" w Giżycach


Nasza placówka to natychmiastowa pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.

Jesteśmy całodobową placówką typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Zapewniamy czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki przez rodziców. Dysponujemy 44 miejscami, w tym 4 miejscami interwencyjnymi.

Swoje usługi świadczymy na rzecz dzieci powyżej dziesiątego roku życia, które czasowo lub na stałe zostały pozbawione opieki rodziców. Dzieci poniżej dziesiątego roku życia są także umieszczane, jeżeli w placówce przebywa rodzeństwo danego dziecka.

Zapewniamy całodobową opiekę i wychowanie. Dążymy do zmiany sytuacji rodzinnej dzieci, stanowimy kadrę profesjonalistów, wprowadzamy w pracy nowoczesne koncepcje opiekuńcze i wychowawcze.

Zapraszamy do kontaktu tel. 24 277-49-02 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Giżycach  informuje

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Giżycach, Giżyce 37, 96-521 Brzozów, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Przetwarzanie danych osobowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach

odbywa się w następujących celach:

  • realizowania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, oraz art. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • zatrudnienia pracowników w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, zawierania umów cywilno prawnych, organizacji stażu zawodowego, oraz praktyk studenckich, a także organizacji wolontariatu,
  • wystawienia faktury, rachunku, noty księgowej, prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości, dokonywania rozliczeń z kontrahentami,
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

  

  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobrowolne, do którego przysługuje prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli zgoda została udzielona na ich przetwarzanie.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych
    w Warszawie.
  1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Giżycach nie prowadzi transferu danych osobowych do państwa trzeciego.
  2. Dane osobowe w zależności od kategorii będą przechowywane przez okres zgodny z założeniami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w PO-W. Szczegółowe informacje na temat długości przechowywania danych osobowych zostaną udzielone przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub na prośbę.

 

facebook_page_plugin

© 2018 powgizyce.pl

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok